Make your own free website on Tripod.com

การผสมแสงสีและสารส

สีที่เราพบทั่วๆไปในชีวิตประจำวันสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆได้แก่
- สีของแสง เกิดจากความยาวคลื่นที่แตกต่างกันไปของแสง
- สีของวัตถุ เกิดจากตัวสีที่กระจายอยู่ในวัตถุต่างๆ วัตถุต่างๆทั่วไปที่เราเห็นโดยมากจะเป็นสีผสม

1.การผสมสารส

2.การผสมแสงสี

3.ความแตกต่างระหว่างสารสีและแสงสี

4.รายชื่อผู้จัดทำ

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าแรก